Obchodní podmínky

Od 22.7.2016 je provoz e-shopu pozastaven. Všechny objednávky přijaté do tohoto data bude běžně vyřízeny.

 

Platnost od 2.8.2011

1) Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky ošetřují vzájemné vztahy mezi firmou Ing. Ivo Chlup – Fasady-Shop.cz (dále provozovatel) a uživateli internetových stránek http://www.fasady-shop.cz/, které výše zmíněná společnost provozuje.

Kupující potvrzením závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil a akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží dodávané prodávajícím. Vztahy mezi jednotlivými stranami tedy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou rovněž pro obě strany závazné.

2) Uzavření kupní smlouvy

Jakákoli Vámi odeslaná objednávka je považovaná za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se důkladně seznámil s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Aby byla elektronická objednávka platná je podmínkou pravdivě vyplnit všechny povinné údaje, které se nacházejí ve formuláři objednávky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje její správnost a souhlasí s jejím obsahem.

Realizované objednávky jsou pouze návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva vzniká v momentě, kdy převezmete objednané zboží.

Odesláním vyplněného registračního formuláře, kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho uskutečněných nákupech. Veškeré poskytnuté údaje budou využity pouze a výhradně k účelům potřebných pro vyřízení objednávky a nebudou poskytovány třetím osobám.

Do chvíle převzetí a zaplacení objednávky kupujícím je vlastníkem dodávaného zboží prodávající.

3) Odběr zboží

Zákazník má možnost zvolit při objednání zboží Osobní odběr přímo ve skladech společnosti Baumit a to:

- Brněnská 679, 664 42 Brno – Modřice

- Areál EDĚ 1301, 735 71 Dětmarovice (Ostrava)

- Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem

Od okamžiku, kdy je objednávka připravena k osobnímu odběru ve zvoleném skladu (zákazník je informován e-mailem), musí zákazník objednávku vyzvednout nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak bude objednávka stornována.

4) Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. Pokud se tak rozhodne, musí ho poslat zpět v zákonem stanovené lhůtě, zboží musí být kompletní, nepoškozené, bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu, schopné dalšího prodeje. Balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství.
Balení také musí obsahovat fakturu, jméno příjmení, číslo účtu. Zboží zasílejte libovolnou balíkovou službou. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku zaslanou mu na dobírku. Takováto zásilka není ani považována za odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku v zákonem stanovené lhůtě.
Po převzetí a kontrole zboží, zdali není poškozeno, nebo nejeví známky používání, se prodávající zavazuje uhradit kupní částku bez poštovného, na účet kupujícího. V případě vracení peněz poštovní poukázkou, bude odečtena částka 35,- Kč, kterou si účtuje Česká pošta.
V případě, že vrácené zboží bude vykazovat jakékoli známky poškození nebo používání prodávající si vyhrazuje právo na vrácení poměrné části z kupní ceny. Pokud bylo zboží upraveno, nebo sestaveno dle přání kupujícího, nemá kupující dle odstavce č. 5 výše uvedeného zákona nárok na odstoupení odkupní smlouvy.

5) Storno objednávky

a) Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

b) Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující může ze závažných důvodů zrušit svoji objednávku. Objednávka musí být stornována neprodleně na adresu info@fasady-shop.cz Vždy, prosím, uveďte číslo Vaší objednávky a důvod stornování.

6) Zákonná záruka 24 měsíců

Záruka se nevztahuje na následující poškození:

  • Na zboží poškozené: vodou, nesprávnou manipulací s výrobkem, mechanickým poškozením, statickou elektřinou, opotřebením, nehodou a ohněm.
  • Vady vzniklé používáním výrobku při teplotách vyšších než 40°C a nižších než 15 °C.
  • Závady vzniklé používáním výrobku k jinému účelu než k jakému je určen a popsán v návodu k použití.
  • Zboží bylo poškozeno nepřiměřeným a nadměrným zatěžováním, používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
  • Poškozením ochranných nálepek nebo plomb, zaniká stanovená záruka.

7) Zboží a jeho cena

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Ceny jsou vždy uvedeny včetně DPH.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

8) Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Texty a obrázky uveřejněné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem. Není tedy dovoleno jejich kopírování bez písemného souhlasu provozovatele serveru Fasady-Shop.cz.
Pro komunikaci, prosím, využívejte e-mail info@fasady-shop.cz a telefon +420 602 712 292.